BasBlue Closed // December 26 - January 2 - BasBlue

BasBlue Closed // December 26 - January 2

BasBlue Closed // December 26 - January 2
Dec 26
FREE

BasBlue Closed // December 26 - January 2

BasBlue // 110 E. Ferry St. Detroit, MI

BasBlue Closed // December 26 - January 2

BasBlue will be closed Monday, December 26th - Monday, January 2nd.

Date and Time

Mon, December 26, 2022 - Mon, January 2, 2023

8:00 AM - 8:00 PM

Location

BasBlue // 110 E. Ferry St. Detroit, MI

Hosted by

BasBlue Team

Seats

1 Remaining Seats / 1 Total Seats

BasBlue subscription shape
Covid-19 Policy